Grafická práca

Datamont

Pre firmu Datamont som vyrobil nové logo a logo manuál. Logo manuál je dokument stanovujúci základné pravidlá používania grafických prvkov loga a logotypu pri zachovaní jednotného vizuálneho štýlu.