Grafická práca

Fun Flow billboard

Pre spoločnosť Fun Flow som pripravili grafický návrh billboardu.