Grafická práca

Oto Sova – Vyperme si organizmus

Pre spoločnosť BOOS Trade s.r.o. som pripravil jednoduchý 30 stranový katalóg. Môžete získať informácie ako produkt Diamond Yacca dokáže vyčistiť organizmus.