Grafická práca

Triplex logo

Vytvoril som logo pre spoločnosť Triplex.