H75 Luxury Apartments

Webstránka

Výzva

Stránku som spravil podľa najmodernejších trendov, používal som minimálne prvky na webstránke. Používal som WordPress systém kde aj zákazník neskoro vie jednoducho editovať dalej webstránku. Na stránke sme použili aj špeciálné 3D fotky, ktoré prezentujú izby.